VEKS kurs

Lær metode for å utvikle etisk kompetanse i klientpraksis.

VEKS kurs med etikk og kommunikasjon er obligatorisk kunnskap i samhandling med klient.

VEKS fag er også obligatorisk i kombinasjon med et medlemskap i en godkjent utøverforening, er også obligatorisk for alle som søker oppføring i  «Register for alternative utøvere» i Brønnøysund registeret.

VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnets lover og forskrifter) legger føringer for utøvelse av alternativ behandling med etikk og kommunikasjon mellom utøver og klient som innhold i samhandlingen.  

Fagplanen i dette kurset er spesielt tilpasset healingterapeuter som arbeider helhetlig og helsefremmende.

VEKS kurs 2023:

1. Kurs 10 – 12 februar – FULLT

2.. Kurs 21 – 23 april – ledige plasser

NB – Disse 2 kursene vil gå som webinar med instruktør og lærer tilstede.

Pris pr kurs: kr 5300,- .

Kontakt: ingunnbrattlid@gmail.com, Spørsmål ring mobil 48239932

Individuell veiledning

Jeg tilbyr også individuell undervisning og veiledning etter ønske om du har spørsmål om etisk kompetanse.  Ta kontakt om hva jeg kan gjøre for deg.

Jeg holder også VEKS kurs som fysiske møter når det er mulig.

Om VEKS kurset:

Modul 1 Vitenskap – forberedelse før samling
Kursdeltakeren får kunnskap om de viktigste vitenskapelige paradigmer, forholdet mellom vitenskap og tro. Filosofi om kunnskap og åndelig erkjennelse. Kursdeltakerne får reflektere rundt virkelighet og eget ståsted som healer, og nyere kunnskap som kanskje kan medføre et vitenskapelig paradigmeskifte.

Modul 2 Etikk – bakgrunn i innlevert case 
Grunnleggende kunnskaper om etikk og være i stand til å identifisere og reflektere rundt aktuelle etiske problemstillinger i egen praksis.

Modul 3 Kommunikasjon i terapeutrollen
Kursdeltakeren får grunnleggende kunnskaper om dialog og kommunikasjonsmodeller og refleksjon rundt empati. Er våre sanser til å stole på i situasjoner i egen praksis for å fremme god dialog i relasjoner og ved relasjonsbygging.

Modul 4 Samfunn – Aktuelle lover og regler
Kursdeltakeren får grunnleggende kunnskaper om terapeutrollen som healer i en relevant samfunnssammenheng med vekt på Lov om alternativ behandling av sykdom, registerforskriften og rundskriv, forskrift om markedsføring av alternativ behandling og personvern.
Læringsmål: Deltakerne vil lære hvordan de skal opptre i markedet overfor sine klienter, ivareta personvern og sette grenser dersom klienten ber om behandling av sykdommer og henvise til leger eller helsepersonell.
Modulen avsluttes med en refleksjonsoppgave.

ETTER SAMLINGEN 

Innleveringsoppgave deles ut på samlingens siste dag og skal leveres 14 dager etter avsluttet samling. Kurset er godkjent som tellende ved godkjenningsprosessen som healer. Hver kursdeltaker får kursbevis som bekreftelse på gjennomgått bestått kurs.

Godkjent VEKS kurs tilbyder av Det Norske Healerforbundet siden 2018 .

Omtaler

04.12.22 Anita P

Bildet er fra VEKS kurs høsten 2018

HJEM