VEKS fag

Et kurs der man lærer å bruke etisk refleksjon i relasjoner.

VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnets lover og forskrifter) består av to hoveddeler med myndighetenes lover og regler som legger føringer og rammer for utøvelse av alternativ behandling og etikk og kommunikasjon mellom utøver og klient som innhold i samhandlingen.  Opplæring i VEKS fag sammen med et medlemskap i en godkjent utøverorganisasjon, er obligatorisk for alternative behandlere som søker oppføring i  «Register for alternative utøvere» i Brønnøysund. Dette dekker myndighetenes krav  for å oppnå momsfritak.
Jeg er godkjent VEKS kurs tilbyder i DNH, slik at fagplanen i dette kurset er spesielt tilpasset healingterapeuter med ulik bakgrunn som arbeider helhetlig og helsefremmende og bygger etisk kompetanse.

Neste kurs dato:

  • Arendal: Helgesamling 30 – 31 mars 2019 – fullt
  • OSLO : Helgesamling 27 – 28 april 2019 – ledige plasser
  • Trondheim: 25 – 26 mai 2019 – ledige plasser

Påmelding: ingunnbrattlid@gmail.com, Spørsmål ring mobil 48239932

Modul 1 Vitenskap – forberedelse før samling
Kursdeltakeren får kunnskap om de viktigste vitenskapelige paradigmer, forholdet mellom vitenskap og tro. Filosofi om kunnskap og åndelig erkjennelse. Kursdeltakerne får reflektere rundt virkelighet og eget ståsted som healer, og nyere kunnskap som kanskje kan medføre et vitenskapelig paradigmeskifte.

Modul 2 Etikk – bakgrunn i innlevert case
Grunnleggende kunnskaper om etikk og være i stand til å identifisere og reflektere rundt aktuelle etiske problemstillinger i egen praksis.

Modul 3 Kommunikasjon i terapeutrollen
Kursdeltakeren får grunnleggende kunnskaper om dialog og kommunikasjonsmodeller og refleksjon rundt empati. Er våre sanser til å stole på i situasjoner i egen praksis for å fremme god dialog i relasjoner og ved relasjonsbygging.

Modul 4 Samfunn – Aktuelle lover og regler
Kursdeltakeren får grunnleggende kunnskaper om terapeutrollen som healer i en relevant samfunnssammenheng med vekt på Lov om alternativ behandling av sykdom, registerforskriften og rundskriv, forskrift om markedsføring av alternativ behandling og personvern.
Læringsmål: Deltakerne vil lære hvordan de skal opptre i markedet overfor sine klienter, ivareta personvern og sette grenser dersom klienten ber om behandling av sykdommer og henvise til leger eller helsepersonell.
Modulen avsluttes med en refleksjonsoppgave.

ETTER SAMLINGEN  Innleveringsoppgave deles ut på samlingens siste dag og skal leveres 14 dager etter avsluttet samling. Kurset er godkjent som tellende ved godkjenningsprosessen som healer. Hver kursdeltaker får en diplom som bekreftelse på gjennomgått kurs.

delicious | digg | reddit | facebook | technorati | stumbleupon | savetheurl