Om meg

Spesialsykepleier, gruppeterapeut, master i ledelse

Arbeidserfaring
Psykiatrisk sykepleie (DPS Sandefjord og spesialsykeplei Skjelfoss psyk senter) med arbeid innen basal eksponeringsterapi, psykoedukasjon og behandling av pasienter innen rus og psykiatri Klientkonsultasjoner og kursvirksomhet meditasjonsgrupper og personlig utvikling i eget firma.
Sintef, gruppe for arbeid og helse (2010- 2013). Medforfatter og forskningsmedarbeider i flere prosjekter. Evaluering av sykemeldingsregimet (FARVE 2013) Evaluering av IA – avtalen ( Arbeid og velferdsdepartementet), Evaluering av jobbmestrende oppfølging (Helsedirektoratet), 12 år med IA hva nå? (KS)  «Inkluderende arbeidsliv i kommunene» (FARVE)
Arbeid og helse, NAV Arbeidslivssenteret i Vestfold (2011 – 2018) Seniorrådgiver inkluderende arbeidsliv.  Portefølje med privat og offentlig virksomhet. Kurs for leger, arbeidsmiljøprosesser, Next practice kurs og lederutvikling /coaching.
Exonero Innehaver (2005 – 2011). Utvikling av kurskonsepter inne personlig utvikling av livsbalanse, meditasjon, opplæring/coaching av ledere, utvikling og endring av arbeidsmiljø. Har mange års erfaring som konsulent og rådgiver for ledere og enkeltpersoner. flere oppdrag fra LO stat Østfold, Vestfold og Telemark, Buskerud Oslo og Konsulenterfaring for PWC og ASOK i endringsprosesser (2004 – 2009).
Høgskolen i Vestfold (2007- 2011)Faglærer ved samfunnsfaglig fakultet innen fagene kommunikasjon, organisasjon, prosjektledelse.
Horten kommune (1994- 2004)Leder og prosjektleder i i ti år innenfor helse og omsorg. Samarbeid om legevakt, Helsesenter Horten sykehus, samordning av pleie og omsorgstjenester, rett person på rett plass var noen prosjekter jeg jobbet med
Vestfold, Granli senter (1991-1994), offentlig godkjent sykepleier, Tverrfaglig samarbeid om utredning av alderspsykoiatri. Undervisning og veiledning.

Utdanning
*2010, Master i ledelse (5 år) tittel : «Et møte mellom det strategiske og det kommunikative». Et studie av samhandling mellom ulike ledernivåers betydning for sykefraværet i pleie og omsorgsektor, Høgskolen i Østfold.
1991, Offentlig godkjent sykepleier Vestfold Høgskole (3 år)
2005, Psykodrama (3 år assistent) med vekt på psykodrama som metode i organisasjonsutvikling med tittel på oppgave: «Organisasjonens puls» +3 år 2008 gruppeledelse ved NPI Oslo)
2005, Coaching og emosjonell intelligens BI- Vestfold 1 år

Diverse kurs

2018 Unicue Mind ESP Bevissthetstrening 1 TM (Debora Borgen)
2016 Emosjonsfokusert terapi i behandling av komplekse relasjonelle traumer (Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi)
2014 Arbeid og helse, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering
2016 Personkonflikter og trakassering, jus og psykologi (NTL)
2013 Meditasjon og reading (Akasha skolen, 1. året)
2012 Nye veier i dagens medisin – et helhetssyn på mennesket, evidensbasert praksis ( NSH)
2009 Mediumship (Arthur Finnley college i England)
2008 Reconnectiv healing (Eric Pearl i Stockholm)
2007 Aksjonslæring som innfallsvinkel «Kan aldri forandre den andre» kun påvirke samspillet mellom» ViV
2007 Theta healing, Kurs med Einar Thyholt
2007 Trance healing

Andre roller
Styreleder i Det Norske Healerforbundet (DNH) fra 2012 – 2020
Styreleder i Nordre Vestfold interkommunale legevakt 2000 – 2003
Forfatter av «Et møte mellom det strategiske og det kommunikative» Publisert GLOBE Edit 2014, les her
Forfatter av «Gevedi», roman, fantacy. Publisert 2010 Exonero forlag les her
Politiker, Formannskapet  og Kommunestyret i Horten kommune 2007- 2011,  og Oslofjordens friluftsrråd

Tilbake til forsiden