Relasjonsterapi

Det er ikke uvanlig at det oppstår ubalanse i nære relasjoner. En ubalanse er imidlertid et varsel om at her er det tilgjengelig en kreativ og dynamisk kraft som kan benyttes til utvikling og vekst for begge. Dersom det bygger seg opp en indre konflikt mellom ønsket om utvikling og å bryte seg fri fra gamle etablerte forhold på den ene siden og på den andre siden en motsetning til ditt behov for daglige vaner, stabilitet og orden i livet, kan den fysiske spenningen i kroppen bli ganske sterkt intenst. Da er det viktig å kommunisere med noen for å bidra til å frigjøre denne spenningen, fordi det ellers kan være ganske så skadelig for kroppen.

Det er lurt å søke hjelp tidlig dersom en opplever slike spenninger. Er  ubalansen gått for langt er det fare for brudd eller en fastlåst situasjon i et destruktivt og helsefarlig mønster. Det sliter på kreftene, trivsel og humør å være i en relasjon der en føler seg maktesløs og fastlåst. Distanse eller å avslutte relasjonen er ofte en tettvindt utvei.

Er det relasjonen til foreldre, søsken, ektefelle, en arbeidskollega, en arbeidsplass etc som sliter?

Som relasjonsterapeut kan jeg hjelpe med å avdekke hvilket tema og mønster som er aktuelt i den relasjon du oppleves problematisk. Det kan for eksempel handle om trygghet, egenverd, selvfølelse, tillit, kommunikasjon eller samhandling.

Ønsker du samtale, mobil 48239932, epost ingunnbrattlid@gmail.com.

Jeg holder også gruppebaserte kurs med tema «relasjonsbalanse» – se fanen kurs.

delicious | digg | reddit | facebook | technorati | stumbleupon | savetheurl