Relasjonsterapi

Mitt perspektiv på utfordringer og vanskeligheter i  relasjoner, er at det har oppstått en  ubalanse knyttet til et tema i relasjonen. En ubalanse er imidlertid et varsel om at her er det tilgjengelig en kreativ og dynamisk kraft som kan benyttes til utvikling og vekst for begge.

Det er lurt å søke hjelp tidlig dersom en opplever slitasje i en relasjon. Er  ubalansen gått for langt er det fare for at det blir et brudd i relasjon, eller den kan utvikle seg til – og låse seg fast i et destruktivt og helsefarlig mønster som gjentas år etter år. Det sliter på kreftene, trivsel og humør å være i en relasjon der en føler seg maktesløs over det mønsteret som pågår.  For mange blir eneste utvei å holde en distanse eller å avslutte relasjonen.

Er det relasjonen til foreldre, søsken, ektefelle, en arbeidskollega, en arbeidsplass etc som oppleves tappende? Jeg begynte min utforsking av relasjoner i 2001 da jeg kjente at jeg var iferd med å brenne ut i relasjonen til min egen arbeidsplass og familie. Begynte selv med psykodrama som egenterapi, og tok kurs og utdannelse for å lære mer om utbrenning og relasjonsterapi. Det var en selverkjennelse å oppdage hvor mye jeg hadde fordypet meg i arbeid og  andre, istedet for å være tilstede med det som var aktuelt for mitt eget livs utvikling og vekst.

Som relasjonsterapeut kan jeg bidra med å avdekke hvilket tema og mønster som skurer og går i den relasjonen som oppleves problematisk. Det finnes mange tema som kan utspille seg i relasjoner. Eksempler på tema som trigges i en relasjon, kan være trygghet, selvtillit, seksualitet, kommunikasjon, samhandling.  Dersom kommunikasjon er problemet så kan det ha opphav i ens indre trossystemer med ulike forestillinger man kan ha med seg for eksempel: » Dersom jeg sier sannheten min, kan jeg være til skade for den andre».

En endring av et trossystem kan skje gjennom å undersøke hva en selv må gjøre for at den andre skal slutte å behandle en på en bestemt måte for eksempel: Hva skal jeg gjøre for at den andre skal slutte å beskytte meg, snakke åpnet med meg, gi meg tillit etc?

Arbeidet med å vikle seg ut av et fastlåst mønster i en relasjon vil også være et verdispørsmål, og må være basert på etiske metoder uansett om relasjonen skal fortsette eller avsluttes.

Det er du som kjenner hva du trenger hjelp til. Ta kontakt for timebestilling: mobil 48239932, epost ingunnbrattlid@gmail.com.

Jeg holder også kurs med tema «relasjonsbalanse» – se fanen kurs.

 

delicious | digg | reddit | facebook | technorati | stumbleupon | savetheurl