Psykisk helse

Foredrag om psykososial helse på arbeidsplassen.

På tross av den kunnskapen man har om betydningen av godt psykososialt arbeidsmiljø – hvorfor er frafallet fra arbeidslivet så stort og hvordan lede virksomheten på en måte som samtidig bygger et godt psykososialt arbeidsmiljø?

Ulike sider ved arbeidssituasjonen bidrar til – og eller forverrer sykdom. Forskning basert på overvåkingsdata fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at forebyggingspotensialet i Norge er betydelig (Faktaboken 2018). Det eksisterer identifiserte sammenhenger mellom arbeidsmiljøeksponeringer og helseutfall innen psykiske lidelser, men også for somatiske lidelser (Referanse Statens arbeidsmiljøinstitutt fagbok 2018.

Jeg har holdt flere foredrag og bidratt i kurs om psykisk helse på arbeidsplassen for ledere, tillitsvalgte og verneombud – og kan bidra i diskusjoner om hvordan utvikle et helsefremmende arbeidsmiljø.
Bestill foredrag HER