Artikler om healing

I rolle som styreleder for Det Norske Healerforbundet har jeg vært tett på healermiljøet i Norge de siste 8 årene. Jeg har også studert og praktisert healing for min egen helses del, også bidratt til å dele av den kunnskapen jeg har til andre blant annet i en artikkelserie jeg har skrevet for magasinet Medium.

I gamle kulturer er menneskets sjel dypt forbundet med emosjonell, mental og fysisk velvære. Sykdom var da forbundet med å miste sin sjel og lidenskap for familien, venner eller annen tilknytning som gav livet mening, trivsel og mestring.

Healing er en mellommenneskelig prosess, for å hjelpe den syke med å gjenopprette balanse med tilknytning til sin sjel og det meningsfulle i livet.

I min rolle som leder for DNH er jeg heldig å få snakke med mange om healing. Noen ringer fordi de opplever at de sliter med dyp sorg eller angst og har behov for hjelp til å forstå årsaken til sine plager. Healing gir et større perspektiv enn basert på bare kropp eller psyken og ser helhetlig på livsituasjon for å hjelpe klienten.

Artikkelserie

Magasinet Medium 2019

Nr. 1-19: Forskning på healing. Hva er status?

Nr. 2-19: Healing utdannelse – skoler og utdanninger i Norge.

Nr. 3-19: Egenomsorg for healere – metoder og områder.

Nr. 4-19: Videre utvikling av healing i samfunnet.

Nr. 5-19: Samarbeid med myndigheter om healing.

Magasinet Medium 2018

Nr. 2-18: Hvilken etikk og filosofi er knyttet til healing? Litt om Østens filososi versus
Vestens.

Nr. 1-18: Hva er healing? Det store bildet.

Nr. 3-18: Hvem er healerne? Presentasjon av ulike healere.

Nr. 4-18: Healingprosessen, med eksempler på healingprosesser.

Nr. 5-18: Healingmetoder – en presentasjon av ulike metoder.

Nr. 6-18: Healingkommunikasjon – analytisk versus hjerte til hjerte.

Nr. 2-18: Hvilken etikk og filosofi er knyttet til healing? Litt om Østens filososi versus
Vestens.

Nr. 1-18: Hva er healing? Det store bildet.

Nr. 3-18: Hvem er healerne? Presentasjon av ulike healere.

Nr. 4-18: Healingprosessen, med eksempler på healingprosesser.

Nr. 5-18: Healingmetoder – en presentasjon av ulike metoder.

Nr. 6-18: Healingkommunikasjon – analytisk versus hjerte til hjerte.