Personvern

Exonero ber om opplysninger i forbindelse med registrering, tilrettelegging av kurs/konferansedeltage og timebestilling av den tjeneste du har registrert deg for. Opplysningene blir benyttet ved fakturering og i kommunikasjon med deg: E-post adresse, Dato for leveranse av tjenesten, Navn, Adresse, Postnummer og Poststed. Exonero oppbevarer ikke personopplysninger i lengre tidsrom enn det som er lovlig og nødvendig i forhold til de formålene opplysningene ble samlet inn.  Du har rett til å få innsyn i de opplysninger Exonero har registrert om deg, rett til å få korrigert feilaktige eller endrede opplysninger, og til å be om at opplysningene slettes.