Personlig livsbalanse – psykisk helse

Dato 14.01.23

Dette kurset passer fint for pårørende, men også for deg som av ulike grunner om det er via arbeid, nettverk eller familie må forholde deg til personer som sliter psykisk. Kurset er IKKE basert på kognetiv teori, men er basert på systemteori – og har et relasjonelt mellommenneskelig perspektiv – dvs kurset har IKKE et fokus på stress og merbelastning. Kurset gir kunnskap, metode og verktøy slik at du bli tryggere i relasjon til en som sliter psykisk. #psykiskhelse #relasjoner #personliglivsbalanse

Spørsmål: ingunnbrattlid@gmail.com, mobil 48239932.

HJEM