Psykisk helse – kurs

  1. Webinar – Psykisk helse og egenomsorg

Dato 11.11 kl 12.00 – 14.00. 3 samlinger. Ledige plasser.

Påmelding, les her: https://www.kursguiden.no/kurs/Psykisk-helse/Psykisk-helse-og-egenomsorg/

Kurset kombinerer teori, refleksjon og egen erfaring.Kurset har et pedagogisk perspektiv med vekt på forelesning, refleksjon og praktiske teknikker over 3 samlinger med tema

  • Følelser og trygghet
  • Lette belastninger av stress
  • Sunde relasjoner og personlig livsbalanse
  • Kurset går over 3 onsdager a`2 timer eks kort pause.

2. Psykisk helse – Lukkede dynamiske grupper .
Ta kontakt om du ønsker å delta. Max 5 personer i hver gruppe

Gruppen har gruppeprosessorientert perspektiv om psykisk helse.
Trygghet rundt fremtid er kjernen i gruppens arbeid.
Gruppens innhold tar utgangspunkt i kropp, ffølelsesignaler, grounding, visjoner, tanker og mål for fremtid.

Spørsmål: ingunnbrattlid@gmail.com, mobil 48239932.

HJEM