Grupper

Tilbyr 3 ulike grupper

  1. Psykisk helse grupper åpne kurs der du lærer om psykisk helse i 1) lukkede grupper og 2) dynamiske grupper
  2. Personlig livsbalanse – Et seminar der du lærer om personlig utvikling

  1. Psykisk helse grupper:

Sted: Sandefjord, fra onsdag 25.03.20 kl 16 – 17.30, avlyst
Holmestrand, fra mandag 23.03.20 kl 16 – 17.30, Avlyst

Avlyst grunnet restriksjoner fra myndighetene pga smitteverntiltak i forhold til å begrense covid-19virus.

Kurset er også tilpasset web – se informasjon nedenfor

2. Personlig livsbalanse, webgruppe som seminar. Ta kontakt om du ønsker å delta i en webgruppe og lære om personlig utvikling. Har et pedagogisk perspektiv med vekt på forelesning om ulike tema fra gang til gang som er av betydning for personlig utvikling.

De siste årene har forskere også konstatert at personligheten ikke er meislet i stein slik som tidligere antatt. Mennesket skaper sin personlighet i møte med omgivelsene gjennom hele livet på godt og vondt. Jeg tilbyr et kurs i bevissthet om den prosessen som pågår, slik at du bevisst kan ta større kontroll på den personlighetsmodning som skjer deg og dermed åpne for nye muligheter i livet.

Jeg utviklet dette kurskonseptet Personlig livsbalanse i 2006 – og har nå også tilpasset kurset som en opplæring gjennom web. Ta kontakt med meg dersom du er interesser i å høre mer eller melde deg på. Jeg kan tilby 4 webinarer med ulike tema a 1.5 time til kr 1350,-

Psykisk helse – grupper – er også tilpasset web som foredrag og undervisning.

10 ganger à 1.5 time varighet hver gang, max 10 deltakere.

Tema: 1 Refleksjon, følelser og tilknytning. kriseplan. 2. Hvordan reflektere 3. Om emosjoner og følelser 4. Om å merke og regulere følelser og emosjoner. 5. Betydningen av tilknytningsforhold. 6. Tilknytning og refleksjon. 7. Personlighet og emosjonell stabilitet 8. Angst, tilknytning og refleksjon. 9. Depresjon, tilknytning og refleksjon. 10. Klargjøring og avslutning

Pris: 5300,- ink en individuell samtale for faste kurs 10 ganger.
Ta kontakt dersom du ønsker å ikke delta i hele kurset, eller delta på webgruppe og eller individuell websamtale.

Lukkede dynamiske grupper for sykemeldte på web

Gruppenes varighet er 5 ganger a 2 timer varighet inkl pause som avsluttes med felles lunsj. Max 10 deltakere

Utforskende i forhold til personlige tema (angst, depresjon), relasjoner, hvordan man påvirker hverandre. Max antall deltakere 10. Denne gruppen har gruppeprosessorientert perspektiv om psykisk helse.

Spørsmål: ingunnbrattlid@gmail.com, mobil 48239932.

Trygghet rundt fremtid er kjernen i gruppens arbeid. Gruppens innhold tar utgangspunkt i kropp, grounding, visjoner, tanker og mål for fremtid.