Personlig livsbalanse er et kurs i personlig utvikling, med tema bevissthet, intuisjon, relasjon og identitet

Det er i feltet mellom indre og ytre krefter at vi skaper en personlig livsbalanse og kan utvikle oss selv. Personlig livsbalanse er en dynamisk prosess som bidrar til å forbedre tilfredshet i livet. Den dynamiske prosessen kan læres. Her inngår bevissthet, relasjoner og timing, som viktige erkjennelser som skaper endring. Personlig livsbalanse er enkelt og logisk å kunne praktisere i hverdagen. I kurset vil du lære om den dynamiske prosessen, om en nødvendig positiv grunnholdning til deg selv, dine relasjoner og den du er.

Les mer om kurset her

Kurset kan kjøpes her