Meditasjon

Guidet meditasjon på web 2021.

Tirsdagsgruppe i januar og februar kl 13.00 – 13.45.

Meditasjonsteknikker for å oppnå indre ro.

All inspirasjon vekkes innenfra og jeg ønsket å lære bort det jeg kan til andre.

Vi kan alle skape en perfekt balanse – mellom vår egen skapelse og det ytre daglige livet. Gjennom meditasjon kan du finne det nullpunktet og stillheten i ditt indre hvor du kan oppnå kontakt med dypere lag i deg. Min erfaring er at dette nullpunktet fungerer som et vakum der det er mulig å tiltrekke seg for eksempel svar på livsspørsmål eller annet man har behov for for å gjenopprette balanse i livet.

Meditasjon gir mer ro, tilstedeværelse og klarhet i sinnet. Det er dokumentert at meditasjon demper smerter og emosjonelt stress. Kroppens immunforsvar styrkes ved i forbindelse med vårt høye jeg. I kurset vil du bli kjent med ulike meditasjonsformer og teknikker jeg bruker. Du vil få støtte til å utvikle din egen meditasjon.

Epost: ingunnbrattlid@gmail.com
Spørsmål ring mobil 48239932

HJEM