Meditasjon

Et kurs der du lærer teknikker for å oppnå indre ro.

Jeg har mange års erfaring med meditasjon gjennom å praktisere selv, som kursdeltaker på andres kurs, og kursleder for egne meditasjonskurs.

Meditasjon er det viktigste for all menneskelig eksistens og helse.  Meditasjon skaper en forbindelse mellom deg og ditt indre. Å kjenne til meditasjons praksis er en betingelse for å fornye sitt liv. Det er gjennom meditasjon man kan utvide seg selv og gjenskape balanse mellom seg selv og ytre omstendigheter i livet.

Jeg har ubevisst kjent til og brukt meditasjon helt siden jeg var barn. Mine foreldre sa til meg at jeg var dypt konsentrert, og hørte ikke de ropte til meg når jeg gikk inn i meditativ tilstand. Hadde evne til å roe meg, og flytte oppmerksomheten vekk fra støy og annet som skjedde rundt meg i en stor familie. Fordypet meg i stillhet, og brukte den fornyelse som kom på forskjellige måter i min vekst og utvikling.  Som barn var jeg for eksempel aldri mørkredd. Jeg var trygg. Meditasjon og mine stille stunder er jeg sikker på bidro til å nære kroppen min, for jeg var ganske sterk som barn.

Etter en tid med mye stress i jobb i mitt voksne liv, ble det nødvendig for meg å bevisstgjøre den praksis jeg hadde naturlig i barndommen.   I perioder har jeg derfor prioritert å være alene for å skjerme meg fra støy og andres forventninger for å fordype meg i teknikkene.  All inspirasjon vekkes innenfra og jeg ønsket å lære bort det jeg kan til andre.

Vi kan alle skape en perfekt balanse – mellom vår egen skapelse og det ytre daglige livet. Gjennom meditasjon kan du finne det nullpunktet og stillheten i ditt indre hvor du kan oppnå kontakt med dypere lag i deg. Min erfaring er at dette nullpunktet fungerer som et vakum der det er mulig å tiltrekke seg for eksempel svar på livsspørsmål eller annet man har behov for for å gjenopprette balanse i livet.

Meditasjon gir mer ro, tilstedeværelse og klarhet i sinnet. Det er dokumentert at meditasjon demper smerter og emosjonelt stress. Kroppens immunforsvar styrkes ved i forbindelse med vårt høye jeg. I kurset vil du bli kjent med ulike meditasjonsformer og teknikker jeg bruker. Du vil få støtte til å utvikle din egen meditasjon.

Sted: Horten, Torggata 8

Oppstart fra 08.01.19 – til og med 12.03.19

Tirsdager – Kveldgruppe fra kl 18.00 – 19.30

Kursavgift kr 2000,- for 10 kvelder – kr 200,- pr kveld. Ta kontakt dersom du vurderer å bli med.

Epost: ingunnbrattlid@gmail.com
Spørsmål ring mobil 48239932

delicious | digg | reddit | facebook | technorati | stumbleupon | savetheurl