Lederutvikling

Jeg kan tilby mentoravtaler til ledere og vil gjerne bistå deg med å videreutvikle din bevissthet om dine særskilte evner og kvaliteter.

Bruker Zoom, telefon eller personlige møter

Ring 48239932 for avtale, eller ta kontakt pr epost ingunnbrattlid@gmail.com

Tilbyr lederutviklingskurs over 2 dager for deg som har behov for dypere transformasjon og personlig utvikling i lederrollen. Pris pr person: 3000, inkl lunsj.

Hva kjennetegner øyeblikkets ledelse?

Hva er det som fanger en leders bevissthet i øyeblikket? Er lederen bevisst på sin egen oppmerksomhet og hva ligger egentlig til grunn for en leders beslutninger er spørsmål jeg drøfter. Oppgaven er tilgjengelig i sin helhet gjennom linken nedenfor.

Øyeblikkets ledelse

Noe av det grunnleggende i all menneskelig aktivitet er å fortelle historier. Ofte deler man små og store øyeblikk og hendelser gjennom dagen med våre arbeidskollegaer, uten å reflektere dypere over hva som ligger til grunn for hendelsen og våre reaksjoner.

Narrativ metode er en fin måte å bryte ned og fordype seg i det bakenforliggende mønsteret som er tilstede i en fortelling. I 2009 skrev jeg en fordypningsoppgave med utgangspunkt i narrativ metode. Utgangspunktet for min analyse var en hendelse fra min egen praksis som leder, og jeg ønsket å finne ut hva som kjennetegnet øyeblikkets ledelse.

Øyeblikkets ledelse krever både tilstedeværelse og årvåken bevissthet.  Øyeblikkets ledelse utøves når lederens handling og reaksjon bidrar til å skaper en ny bevegelse. Øyeblikket er valget og handlingens sted. Det er i øyeblikket lederen tar sin beslutning, og det skaper en bevegelse inn i en fremtid det er vanskelig å forutse konsekvensene av.

Min fortelling viser at en nøktern sinnsstemning kan være til stor hjelp når man vurderer en risikofylt situasjon i øyeblikket. Videre at lederen kan få mye informasjon i øyeblikket dersom man forholder seg til både egne følelser, kroppslige signaler, i tillegg til tanker.

Mentor

Har hatt coachingoppdrag og oppdrag som mentor for ledere som har hatt behov en fortrolig støttespiller ved personalarbeid, ved omstillinger, konflikt og arbeidsmiljøutfordringer. Se omtaler under fanen om meg. Har også hatt oppdrag som støttespiller for ledelsen i arbeidsmiljøprosesser der konfliktnivå og sykefravær har vært høyt.

HJEM