Ledelse

Nedenfor er en oversikt over de publiseringer og det jeg har bidratt med innen ledelse og inkluderende arbeidsliv. Har skrevet en bok om ledelse i kommuner som er publisert gjennom GLOBE Edit og deltatt i flere forskningsprosjekter i regi av SINTEF – se nedenfor.

Et møte mellom det strategiske og det kommunikative

Omtale: En fagbok om ledelse og samhandling i kommuner. Kan samhandling mellom de ulike ledernivåene i kommunene ha betydning for å forebygge sykefravær i pleie og omsorgssektoren? Politikere må få tilbakemelding på effekten av deres strategiske beslutninger. De ansatte må få dele av sin erfaring og kreativitet for å bevare motivasjonen. I kommunenes pleie og omsorgstjeneste der slike samhandlingsprosesser ser ut til å fungere godt er sykefraværet lavere enn i kommuner der det ikke er god samhandling. Flere faktorer spiller inn og drøftes i denne boken som selges blandt annet gjennpom Tanum.

Forskningsprosjekter

Nedenfor er noen frskningsprosjekter jeg har deltatt i regi av SINTEF arbeid og helse.

Rapportene kan bestilles gjennom SINTEF.