Fagbok om ledelse

Et møte mellom det strategiske og det kommunikative

Et møte mellom det strategiske og det kommunikative er en fagbok om ledelse og samhandling i kommuner.

Kan samhandling mellom de ulike ledernivåene i kommunene ha betydning for å forebygge sykefravær i pleie og omsorgssektoren? Politikere må få tilbakemelding på effekten av deres strategiske beslutninger. De ansatte må få dele av sin erfaring og kreativitet for å bevare motivasjonen. I kommunenes pleie og omsorgstjeneste der slike samhandlingsprosesser ser ut til å fungere godt er sykefraværet lavere enn i kommuner der det ikke er god samhandling. Flere faktorer spiller inn og drøftes i denne boken som selges HER

Boken kan også kjøpes gjennom Tanum og Haugen bok HER

Foredrag

Jeg holder gjerne foredrag om ledelse relatert til tema i boken. Les mer om mine foredrag her

Forskningsprosjekter

Nedenfor er noen frskningsprosjekter jeg har deltatt i regi av SINTEF arbeid og helse.

Rapportene kan bestilles gjennom SINTEFHer