Det er vår rutine messige måte å oppfatte ting på som står i veien for å utvikle bevissthet. Å endre en vanemessig måte å orientere seg på i livet kan ikke påtvinges hverken deg selv eller andre, det må erfares.  Dersom du ønsker å endre livet ditt, kan dette kùn skje gjennom å øke din indre livsinnsikt og utvikle en dypere livsorientering.

For å øke sin egen livsinnsikt er det nødvendig å reflektere, stille spørsmål til sannheter, observere seg selv og blir mer tilstede i det som er. Å undre seg gjør man aller best sammen med andre.   Gjennom å reflektere utvikler man en livsorientering som er dypere enn de drifter, vaner og instinkter som styrer livet i dag.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert.