Ledelse

Ledelse

Ledelse har direkte konsekvenser for en bedrifts økonomi, og ansattes trivsel og lojalitet til arbeidet. Grønn ledelse fremmes gjennom å en klar, konsekvent struktur som integreres i organisasjonen.

Ledere med ambisjoner om å skape et godt inkluderende arbeidsmiljø har oppmerksomhet på seg selv i situasjoner og i øyeblikket. Ledere er opptatt av å skape samsvar mellom liv og lære og integrere verdier av betydning for ansattes trivsel og lojalitet.

Jeg hjelper gjerne dersom du eller ditt lederteam ønsker å fremme grønn ledelse i bedriften.

Pris pr time på Zoom: kr 1500,- Bestill time HER eller ring 48239932 ved behov for mer informasjon.

Øyeblikkets ledelse

Øyeblikkets ledelse har oppmerksomhet på tilstedeværelse og årvåken bevissthet.  Hva ligger til grunn for lederens handling og reaksjon? Hva bidrar til å skaper en ny bevegelse i ledelse? Øyeblikket er valget og handlingens sted. Det er i øyeblikket lederen tar sin beslutning. En beslutning skaper en bevegelse inn i en fremtid det er viktig å ha en bevissthet om.

Ofte deler man små og store øyeblikk og hendelser gjennom dagen med en arbeidskollega eller andre. Det kan være lurt å reflektere dypere over hva som ligger til grunn for oppfattelse av hendelsen og /eller våre reaksjoner.

Metode

Narrativ metode er en fin måte å bryte ned og fordype seg i bakenforliggende tema i ledelse, avdekke mønster som er tilstede i din fortelling som ikke er så lett å se selv.

Lederens fortelling gir et bilde av sinnsstemning som kan være til stor hjelp når man vurderer en risikofylt situasjon i øyeblikket. Videre at lederen kan få mye informasjon i øyeblikket dersom man forholder seg til både egne følelser, kroppslige signaler, i tillegg til tanker.

Jeg kan hjelpe deg :

  • Dersom du er under prøvetid som ny leder
  • Søker fornyelse og inspirasjon i en gammel lederrolle.
  • Står overfor særskilte utfordringer i arbeidssituasjonen.
  • Har behov for en støttespiller ved endringsprosesser og organisasjonsutvikling.

Tilbake til forsiden