Personligutvikling

Personligheten kan sees som grenser man har satt for seg selv som ikke nødvendigvis har noe med dagens realiteter å gjøre. Det kan være frustrerende å oppleve at ens innsats er blokkert på et område i livet som kan handle mer om ens egne hemninger enn av omstendigheter i omgivelsene. Den delen av ens personlighet som sliter med hemninger kan være både sint og frustrert i forsøket på å hevde seg selv og bryte seg fri. I kontakt med denne siden kan man kjenne på maktesløshet og man projiserer sperrer og stengsler ut i omgivelsene. Frustrerte følelser åpner også innover i en selv, og man kan bli kjent med en indre brems som egentlig styrer. I slike perioder lykkes man best med å gå sakte og forsiktig frem, reflektere og lytte innover for å unngå å bli sittende fast i motløse følelser. Så kan man plutselig oppleve at dører åpner seg og livet flyter videre.  og kommunikasjon

Dato: 07- 08 sept 2019
Helgesamling – Lørdag og søndag fra kl 10.00 – 17.00

Sted: Torggata 8,  Horten

Påmelding: ingunnbrattlid@gmail.com, Spørsmål ring mobil 48239932

delicious | digg | reddit | facebook | technorati | stumbleupon | savetheurl