Personligutvikling

Vi har i utgangspunktet en tendens til å innrette oss på en komfortabel måte i livet. Ulempen er at en slik komfortabel innretning kan virke begrensende på vår livsutfoldelse og personlige utvikling. Dersom man er åpen, finnes alltid muligheter for å endre sin situasjon, hvordan man definerer sin individualitet og seg selv ut i verden overfor andre.

Å våge åpenhet for nye muligheter vil tillate deg å bryte fri og møte livet med nye erfaringer i en konstant prosess av utvikling. Personlig utvikling blir reflektert i din sosiale posisjon og omgang med andre.

Dato: 07- 08 sept 2019
Helgesamling – Lørdag og søndag fra kl 10.00 – 17.00

Sted: Torggata 8,  Horten

Påmelding: ingunnbrattlid@gmail.com, Spørsmål ring mobil 48239932

delicious | digg | reddit | facebook | technorati | stumbleupon | savetheurl