Etikk og personlig utvikling

Hva er etikk?

Etikk handler om å reflektere om sine holdninger, handlinger og atferd for å unngå at verdiene man setter høyt  blir forsømt eller krenket. Etiske refleksjoner er også viktig for å bli bevisst hvilke verdier som ligger til grunn for sine valg og hva man faktisk bidrar til å realisere: Kort og godt gjøre det ubevisste om til bevisst og ønsket handling og utvikling.

Bevisstgjøring av etikk

Ja, refleksjon kan gjøre vondt, men det kan også være spennende når man dykker ned gjennom følelsesdypet for å belyse sine verdier. Gaven er forløsningen som skjer av et ubevisst følelsesinnhold som i bunn og brunn bare bidro til å holde ens egne verdier og personlighet låst tilbake.

Verdigrunnlaget er positivt.

Jeg har studert ulike følelsestilstander og vil gjerne være en støtte i prosessen med å forløse de gode verdiene.