Etikk

Etikk

Etikk har største betydning i samhandling mellom mennesker. Etikk er normgivende i samhandling med kunder, og  et grunnlag for forbedring og utvikling av mine egne tjenester. Dersom jeg opplever dilemmaer, er etikk og verdier viktige kjøreregler for styring, når det er påkrevet å ta vanskelige valg. I den etiske prosessen og samhandling med kunder, har jeg fokus på planlegging, gjennomføring, vurdering og utsjekking av avvik i kvalitetsutviklingsarbeidet. Kvalitetssikring og evaluering av mine tjenester er en viktig del av den dialogen jeg har med kunder.

Verdier

Verdier synliggjøres gjennom den identitet man skaper ved kommunikasjon, opptreden og det man står for. Det er når man opplever seg selv som en meningsfull del av helheten, om det er sammen med andre mennesker, dyr, naturen og universet selv. Man er i samsvar med sin grunnleggende menneskelig natur, og verdiene oppleves som en god følelse. Her er de verdiene som jeg føler er nærmest i samsvar med dette:

Bevisstgjøring av verdier går igjennom aksept, og gjennom å bli møtt for det man gir uttrykk for innenfra seg selv. Da er verdier  i overensstemmelse med det naturlige og gir en god følelse. Man er i kontakt med egen individualitet og egenart, trygg på å ta i bruk sine ressurser for å dele med andre mennesker. Det er noe åndelig og spirituelt ved det, for verdier gir inspirasjon, og trygghet til å skape noe originalt. En dyp forankring av verdier medvirker til trygghet, at innholdet av det man gjør, gir en god følelse av mål og mening. Det er ikke først og fremst de «riktige eller aksepterte handlingene» som uttrykker verdier, men at det man gjør har en forankring i sjel:

  • Tillit: Fordi det gir innsikt til å se at alle begivenheter og møter med andre kan føre til utvikling.
  • Respekt og toleranse: Fordi alle mennesker er likeverdige, uavhengig av situasjon og ståsted til enhver tid.
  • Ærlighet: Fordi det er en måte å unngå konflikt, først med seg selv, men også andre. Å stå for noe, er et uttrykk for integritet. Det gir andre en følelse av trygghet, når man viser andre hvem man er.

 

delicious | digg | reddit | facebook | technorati | stumbleupon | savetheurl