Category Archives: Uncategorized

Omtaler


Arbeidsmijø

Inkluderende arbeidsliv

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Arbeidsmiljø og IA roller

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Foredrag

Arbeidshelse

Psykososial velferd

Inkluderende arbeidsliv

Etisk kompetanse

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Arbeidsmiljø

Hvilke rammer og systemer må man ha på arbeidsplassen for å opprettholde og videreutvikle et helsefremmende arbeidsmiljø?

Jeg bidrar gjerne i arbeidet med å revidere innternkontroll og systemer på arbeidsplassen.

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Et møte mellom det strategiske og det kommunikative

Ledelse er avgjørende for at et møte mellom det strategisk (politisk besluttende) og det kommunikative (administrative ledere og ansatte med praksisnær erfaring ideer og kreativitet) skal finne sted.

Ledelse er avgjørende for at et møte mellom det strategisk (politisk besluttende) og det kommunikative (administrative ledere og ansatte med praksisnær erfaring ideer og kreativitet) skal finne sted.

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Blogg: Ledelse for et bærekraftig samspill

I dag, for noen timer siden kom det femte kraftigste jordskjelvet som noensinne er målt i Stillehavet i nyere tid på vår jord Gaia. Pressens filmopptak gjør det mulig å følge de monsterstore bølgene som skyller over Japan. Japan har erklært atomkrise og mange tusen mennesker fryktes døde. Maktesløs ute av stand til å gjøre noe, blir man vitne til de enorme naturkreftene som river med seg alt på sin ferd innover land. Det er når slike naturkatastrofer oppstår man som menneske blir minnet på hvor liten man er: At vi som mennesker tross alt er prisgitt det livsgrunnlaget som vår levende planet gir oss.

Katastrofen bevisstgjør mer enn noe annet at det eksisterer en helhet og dynamikk i samspill mellom natur, kultur og økonomi man kanskje ikke er så opptatt av til daglig. Det er da man forstår at et organisk perspektiv som også omfatter natur, vil være en langt bedre nøkkel for å utvikle bærekraft, enn det som råder i den tradisjonelle mekaniske markedsøkonomien. For ledere handler dette om å ta i bruk sine følelser i ledelse. I et organisk perspektiv blir det nemlig vanskelig å forklare enkelthendelser på bakgrunn av årsak og virkningsforhold.  Det er flere ukjente komponenter til stede som er umulig å forutse, som forutsetter lederes medfølelse.

Når det gjelder økonomi i et slikt organisk perspektiv, så snakker flere økonomer i dag om kretsløpsøkonomi.Det er en annen form for økonomisk tenkning enn den tradisjonelle markedsøkonomi, og forutsetter at lederen også klarer å føle seg frem. Kretsløpsøkonomi er basert på å utvikle et bærekraftig samspill mellom økonomi, natur og kultur. En viktig forutsetning for at kretsløpsøkonomien skal fungere, er at det etableres dialogbaserte arenaer, der aktørene på markedet blir enige om å samordne tiltak til å fremme hensiktsmessige løsninger. Man behandler hverandre ikke ut fra isolerte bokser, men ut fra litt løsere strukturer der helhet, samspill og felleskap har avgjørende vekt for å bli et skapende samarbeid.

Som leder bør man da satse på strategier som fokuserer mer på kvalitativ vekst fremfor kvantitativ vekst og effektivisering. Det er relasjonene og menneskene som har avgjørende betydning for kvalitet og utvikling på lang sikt. Det må tas ibruk helt nye strategier for konfliktløsning  for eksempel. En vinn- vinn holdning i relasjoner må være i fokus fremfor ekskludering og mekling mellom parter. I relasjoner på arbeidsplassen blir det da viktig å fokusere på helheten i et system og en gruppe, ikke på enkeltpersoner. Bærekraftig ledelse er å sikre og ivareta dette samspillet.

For en leder betyr dette å inneha kompetanse i gruppeprosesser og forståelse av gruppedynamikk som systemårsaksforhold. Forståelse og fokus på mønstre for samhandling istedenfor personfokus når det gjelder utvikling og hva man skal vektlegge når noe går galt.

Erfaring viser at tradisjonell markedsøkonomi i liten grad bidrar til å etablere denne type bedrifts- og bransjeoverskridende arenaer, institusjoner og løsninger der bærekraftig ledelse kan skje. Det er ikke bare naturkatastrofer som får en til å tenke på hvor viktig det er å legge vekt på menneskelige verdier og utvikling av noen felles arenaer for samspill. Ydmyk som man blir når man står overfor naturens krefter, må man bare erkjenne at et organisk verdensbilde er mer naturlig. Ellers kan man fort bli helt ”satt ut”, hver gang vår planet ikke oppfører seg slik som vi forutsetter. Som mennesker har vi masse å være takknemlig for på vår Gaia. Det er man ofte ikke bevisst i den daglige ”mekaniske verden”.

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Uncategorized