Relasjoner

Modul 2- Relasjoner

The following is an excerpt. Det er et stort behov for oppvåkning av forståelse for hva som skjer innenfor det mellommenneskelige og relasjonelle området. Virkelig avgrensede problemer er sjeldne men det finne
Les mer