Bøker og artikler

Jeg har alltid likt å skrive. Helt siden jeg var barn har jeg rablet historier i dagbøker og notatbøker. Etterhvert ble det eventyr, dikt og artikler, og to bøker har jeg utgitt.

Selger mine to bøker “Gevedi” og “Et møte mellom det strategiske” gjennom nettsiden her.

Du kan lese en artikkelserie jeg har skrevet om healing her.