Blogg

Er du en av de som synes det er vanskelig å ta et valg?
I prinsippet har man kun to valg. Det ene er basert på ens egen svakhet. Det andre valget bidrar til å støtte styrken i deg.

Det man velger, tror man selvfølgelig er det rette. Etter et valg når man ser konsekvensene, kan man erfare at det ikke nødvendigvis var det beste valget man tok. I den ytterste konsekvens kan et dårlig valg føre til at man gjør både seg selv og andre vondt. Derfor er det så viktig å komme til bunns i hva som egentlig ligger til grunn for ens egne følelser når man tar et valg. Er et valg basert på frykt, forsvar, gamle uvaner, stress eller negative følelser mot andre eller basert på dyp refleksjon, oppriktige verdier og kjærlighet til seg selv og andre? Kanskje er det så enkelt at valget bare oppleves som lettvint og praktisk i øyeblikket?

Syretesten på om man tar et godt valg eller ikke, er å vurdere konsekvensene av valget med følgende spørsmål: Medfører valget noe godt for en selv og andre eller ikke?

I eksempelet nedenfor er det lett å vurdere hva som er det beste valget: Dersom man står imot en vane om å drikke mye alkohol og røyke, så vil konsekvensen være at man blir sterkere og får bedre helse. Det høres enkelt ut, men å forsøke å endre en vane om å røyke eller å drikke mye alkohol kan likevel oppleves vanskelig å gjennomføre i praksis. Så hva skal da til for å ta det gode valget?

For å komme i kontakt med din eget underbevissthet, for å finne ut hvordan ubevisste valg styrer livet ditt på måter du ikke er klar over må man først erkjenne at man trenger hjelp, for det er en illusjon å tro at man er så selvbevisst at man klarer å se alle sider av seg selv. Det er menneskelig å ha noen blinde punkt og uvaner å vokse på, og for å bli bevisst på disse har man behov for et annet menneske. Dersom du likevel velger å prøve å endre deg selv, er hemmeligheten å prøve å se og bli bevisst på hvilke handlinger du gjør som motvirker dine bevisste intensjoner. Det er ikke nødvendigvis slik at det du forteller deg selv, egentlig fungerer som dine mål og intensjoner.

Vi sender alle to typer signaler til den ytre verden. En type er det vi tror vi prøver å gjøre. Den andre typen, som er ubevisste signaler, forteller folk hva vi egentlig prøver å gjøre. Hvis disse to signalene ikke sammenfaller, er det ikke fordi man er ute etter å lure noen eller gjøre andre usikre på det du prøver å gjøre, det kan hende at det er så enkelt at man rett og slett ikke er selvbevisst på ubalansen.

For å gjenopprette balanse må man være forberedt på å erkjenne sine styrker uten frykt eller redd for å bruke dem. Deretter må man velge sin styrke på nytt og på nytt, helt til det blir en vane å bruke sine styrker og helt til en ny vane » sitter» som et fundament å støtte seg selv på som er godt for både en selv og andre.


delicious | digg | reddit | facebook | technorati | stumbleupon | savetheurl