Artikler om healing

Artikler om healing . Healing er i dag en av fire mest brukte komplementære helserelaterte metoder (NAFKAM). Healing er et begrep som dekker behandlingsformer og teknikker der man ikke anvender fysiske eller kjemiske midler. Det Norske Healerforbundet har definert healing primært som en mellommenneskelig prosess. Det Norske Healerforbundet anerkjenner en felles kilde for den helbredende livskraft, en kilde som representerer kjærlighet, intelligens, sannhet og visdom. Bevissthetens åndelige eller ikke-fysiske dimensjon anses som en naturlig og integrert del av livets eksistens.

Healing er helsefremmende

Healing er en helsefremmende behandling. En behandling foregår primært med bruk av hendene. Behandleren fokuserer sin bevissthet og inntar en empatisk og medfølelse holdning og tilstedeværelse. Jeg holder også foredrag om healing. Les her

Healing kan også fremkomme som en kraft i samfunnet ellers, i organisasjoner og grupper der helse kan fremmes. Les også min artikkel om healingkraft i samfunnet på nettstedet Mitt Medium les Her

Nedenfor har jeg delt en artikkelserie som jeg skrev for Magasinet Medium i 2018 og 2019. Velkommen til å lese.

Artikkelserie om healing

Magasinet Medium 2019

Nr. 1-19: Forskning på healing. Link: https://mittmedium.no/spirituell-utvikling/skjer-det-et-vendepunkt-na/

Nr. 2-19: Healing utdannelse – skoler og utdanninger i Norge. Link: https://mittmedium.no/spirituell-utvikling/dette-bor-en-healingutdannelse-omfatte/

Nr. 3-19: Egenomsorg for healere Link .https://mittmedium.no/spirituell-utvikling/a-leve-ut-fra-hjertet/

Nr. 4-19: Videre utvikling av healing i samfunnet. Link: https://mittmedium.no/spirituell-utvikling/a-skape-healingkraft-i-samfunnet/

Nr. 5-19: Samarbeid med myndigheter om healing. Link: https://mittmedium.no/alternativt-nytt/healere-ma-ikke-ha-grunnmedisinsk-fagkompetanse/

Magasinet Medium 2018

Velkommen til å lese artikler om healing jeg har skrevet som har stått på trykk i magasinet Medium.

For å lese – trykk på linken.

Nr. 1-18: Hva er healing? Link: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:c324f7ec-20a7-40c6-9ddb-2aeca58c976c

Nr 2-18: Hvilken etikk og filosofi er knyttet til healing? Link: : https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:60d6d4c5-ed3e-4ecc-a207-9c9a0503b50b

Nr. 3-18: Hvem er healerne? Link:

Nr. 4-18: Healingprosessen, Link:https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:de068266-a9c5-48b0-aa7c-e48bb4d6cf98

Nr. 5-18: Healingmetoder , Link: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:6f5dfbf2-8d06-4ec9-ad12-0680ec6e5a63

Nr. 6-18: Healingkommunikasjon, Link:https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:00cd0424-8452-4f41-b0e5-30b3bf7892a4