Psykisk helse på arbeidsplassen.

Forskning basert på overvåkingsdata fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at forebyggingspotensialet for utvikling av psykiske helseplager i Norge er betydelig (Faktaboken 2018). Det eksisterer identifiserte sammenhenger mellom arbeidsmiljøeksponeringer og helseutfall innen psykiske lidelser, men hvordan forebygge i praksis?

Målgruppe er ledere, tillitsvalgte og verneombud – og andre med interesse for psykososialt arbeidsmiljø. Kan også bidra i diskusjoner om hvordan komme videre dersom arbeidsmiljøet fremstår fastlåst.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert.