Etikk

Etikk har største betydning i samhandling mellom mennesker. Etikk er normgivende i samhandling med kunder, og  et grunnlag for for utvikling tjenester. Etikk og verdigrunnlag ligger til grunn for styring og avveining ved vanskelige valg. Kvalitetssikring og evaluering er sentralt i dialog med kunder: Ryddig planlegging og gjennomføring sikrer kvalitet og utvikling.

Etisk refleksjon

Våger du å si ifra dersom du ser urett? Kan du si ifra uten å gå på akkord med dine verdier? Å si ifra om verdier er trygt. Å være bevisst på hvilke verdier som styrer èn er integritet. Les mer om ledelse og etikk HER

Bevisstgjøring av verdier går igjennom på den ene siden å akseptere sine egne behov og gi uttrykk for disse. Å bli møtt for det man gir uttrykk for innenfra seg selv vil bidra til bevisstgjøring av egne verdier. Da er verdier  i overensstemmelse med det naturlige og man er i kontakt med egen individualitet og egenart.

Etisk bevissthet gir trygghet på å ta i bruk sine ressurser og bruke disse i samhandling med andre mennesker.

Verdier

Verdier gir inspirasjon, og trygghet til å skape noe originalt. Verdier medvirker til trygghet, og at det man gjør gir en god følelse av mål og mening.

Det er ikke først og fremst de «riktige eller aksepterte handlingene» som uttrykker verdier, men at det man gjør har en forankring i sjel:

  • Tillit: Fordi det gir innsikt til å se at alle begivenheter og møter med andre kan føre til utvikling.
  • Respekt og toleranse: Fordi alle mennesker er likeverdige, uavhengig av situasjon og ståsted til enhver tid.
  • ÆrlighetFordi det er en måte å unngå konflikt, først med seg selv, men også andre. Å stå for noe, er et uttrykk for integritet. Det gir andre en følelse av trygghet, når man viser andre hvem man er.

Personvern

Opplysninger om e-post adresse, dato for leveranse av tjenesten, navn, adresse, postnummer og poststed. registrering.

Opplysningene brukes ved:

1. tilrettelegging av kurs, og ved timebestilling av den tjeneste du har registrert deg for.
2. Ved fakturering og i kommunikasjon med deg.

Personopplysninger blir ikke oppbevart i lengre tidsrom enn det som er lovlig og nødvendig.  Du har rett til å få innsyn i registrerte opplysninger, rett til å få korrigert feilaktige eller endrede opplysninger, og til å be om at opplysningene slettes.

HJEM