Om Exonero

Exonerometoden

Helhet, mening og sammenheng. Exonero metoden er en systematisk oppbyggingen av kompetanse som deles i kursene «personlig livsbalanse»

Exonerometoden er basert på min egen mangeårige erfaring, kunnskap og kompetanse innen spirituell intelligens (SQ som innebærer evnen til å se mening, helhet og sammenheng. Exonero kombinerer ulike kompetanser som involverer mennesket som en helhet, både kropp, sinn og sjel i samhandling med omgivelser.

En enkelt time er skreddersydd dine behov om du vil ligge på behandlingsbenk for å få healing, har behov for samtale eller aktivt arbeide med de utfordringer du føler behov for.

Når vår personlighet bringes i harmoni med SQ oppnår man en autentisk kraft. Autentisk kraft forent med SQ er individuell som er befriende. Autentiske personlig kraft brukes utnyttes på alle arenaer i livet. For deg selv kan den brukes som selvhealing, eller for å gi healing til andre, til å inspirere seg selv, inspirere andre og formidle visdom. Når personligheten bringes i harmoni forbedres relasjoner til andre, og det er greit å si både nei eller invitere andre inn.

Spirituell intelligens  er ikke noe man kan lære gjennom ord eller å sitte på en skole. SQ utvikler seg gjennom å bruke sin erfaring og ressurser.

Jeg har også god erfaring med å bruke metoden der det er behov for å forløse kreativitet, indre motivasjon og innovasjon i grupper og organisasjoner.  I Norge har man mange regler og et meget velutviklede system for både ledelse og arbeidsmiljø. Exonero kan bidra til å utvikle større samsvar mellom systemene og den daglige praksis ved å tilrettelegge workshop og lederutvikling.

Exonero metoden er utviklet med tanke på å gi deg hjelp til å utvikle din spirituelle intelligens (SQ) som er evne til å se helhet og sammenheng. Metoden er individuell og spesielt tilpasset deg, og involverer både kropp, sinn og sjel. Når vår personlighet bringes i harmoni med SQ oppnår man en autentisk kraft. Vår personlige kraft forent med SQ gir en autentisk kraft som er individuell. Det er behov for den autentiske menneskelige kraft på alle arenaer i livet der du er! Den kan brukes som selvhealing, som kraft for å gi healing til andre, til å inspirere seg selv, inspirere andre og formidle visdom.

Spirituell intelligens  er ikke noe man kan lære gjennom ord eller å sitte på en skole. SQ utvikler seg gjennom å bruke sin erfaring og gjennom et mellommenneskelig samspill.

Metoden kan også anvendes der det er behov for å øke kreativitet, indre motivasjon og innovasjon i grupper og organisasjoner gjennom å utvikle trygghet, åpenhetog broer der det er motsetninger i grupper. I Norge har man mange regler og et meget velutviklede system for både ledelse og arbeidsmiljø. Exonero kan bidra til å utvikle større samsvar mellom systemene og den daglige praksis..

Om utvikling av spirituell intelligens (SQ, mening, helhet og sammenhenger)

Det er i møter med andre man utvikler sin SQ.  I relasjoner med andre blir man ofte blir bevisst hva som trykker på av ømme punkter for hva man bør slippe av unødvendig frykt. Mange har åpnet for en indre bevissthet og spiritualitet i dag. Å være spirituell kan bety at man er i kontakt med egen indre kilde av visdom og alle tings væren som i dyp meditasjon og mindfulness. Meditasjon er en god metode for å komme i kontakt med et dypere lag i seg selv for de som føler behov for en ytterligere indre forankring og hjelp til klargjøring.

I et åndshierarki er menneskets sjel et bilde på hvilke muligheter man har i seg som ønsker å komme frem i sin helhet gjennom dannelsen av vår personlighet.
Gjennom personligheten vår har man en mulighet til å uttrykke seg som en helhet.  Er man veldig åpen for spiritualitet kan behovet være å bli mer klar over eget verdihierarki, hva som styrer og justere kurs i hverdagen for å forbedre sitt liv.

Noen ganger kan man erfare at ulike situasjoner gjentar seg gang på gang og det er vanskelig å komme ut av det mønsteret som styrer.  Det kan være erfaringer fra fortiden som styrer i hverdagen. Det kan virke tryggere å følge dette gamle enn å gi slipp på vår byrde. Byrden skaper  blokkeringer som kan gi sykdom. Blokkeringer kan hemme deg i å komme i kontakt med sjelen.

Vår sjel derimot, har større planer for oss. I bunn og grunn er mønsteret utgangspunkt for det kreative prinsipp. Frykt, som ikke er hensiktsmessig, er i bunn og grunn bare overtro og fantasier om noe som ikke har skjedd.Når man brøyter seg vei gjennom det man trodde var farlig, har man allerede gjort et stykke arbeid som gir resultater.

delicious | digg | reddit | facebook | technorati | stumbleupon | savetheurl