Velkommen

Trendene i Norge viser at flere mennesker søker balanse mellom ytre forventning og egne behov for å optimalisere og forbedre sin egen helse. Jeg startet Exonero i 2005 med fokus på helhetlig helse og personlig livsbalanse. Alle mennesker er unike og individuelle personer.  Hver og en befinner seg et sted på sin livsvei som kan være forskjellig fra andre. Derfor har jeg innrettet mine tjeneste  som en personlig tjeneste. Hva som er behovet avklares individuelt i en samtale. Holder også kurs og gruppeveiledning innen spesifikke tema både for sykemeldte og andre som opplever behov for bistand med til å optimalisere og styrke helse, om det er gjennom å forbedre et arbeidsmiljø, utvikle og hjelpe ledere, tillitsvalgte eller støtte enkeltpersoner. Er også en trygg samtalepartner, terapeut og healer.

delicious | digg | reddit | facebook | technorati | stumbleupon | savetheurl