Velkommen

Trendene i Norge viser at flere mennesker søker balanse mellom ytre forventning og egne behov for å avklare tempo og intensjoner for å ivareta arbeidshelsa. Flere oppnår dette gjennom å prioritere selvutvikling og meditasjon, for det er ikke lenger rart å være opptatt av nærvær i eget liv, søke mening, forståelse for helhet med sammenheng mellom seg selv og miljø.

Jeg startet Exonero i 2005 med fokus på helhet og personlig livsbalanse. Alle mennesker er unike og befinner seg et sted på sin livsvei som kan være forskjellig fra andre, derfor har jeg innrettet mine tjenester til ulike målgrupper.

Min målgruppe er ledere som ønsker å prioritere sin egen personlige utvikling og identitet.  Jeg har selv vært i flere lederroller gjennom mange år og har erfaring med å stå i spennet mellom ivaretakelse av seg selv og ansvaret for å ta vare på de ansatte. Kan tilby kurs innen selvutvikling av intuisjon og lytte til sitt indre, men også kurs innen personlig utvikling av identitet innen ledelse.

Min målgruppe er også alternative behandlere. En behandler har et stort ansvar i møte med sine klienter gjennom å fremme etisk klientkommunikasjon. Klientkommunikasjon er avgjørende for behandlerens omdømme. Jeg har jobbet som behandler og sykepleier og har jobbet med klagesaker innen dette området både i det offentlige helsevesenet og innen alternativ behandling.  Er godkjent VEKS kurs tilbyder i Det Norske Healerforbundet. ( vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunn). Kurset er et 50 timers kurs som omfatter både en innføring i rammeverket som gjelder for alternative behandlere og personlig kompetanse innen etisk klientkommunikasjon

Jeg holder også foredrag for leger, ledere, tillitsvalgte og verneombud med vekt på arbeidshelsa. Arbeidsrelatert belastning representerer nær halvparten av alt sykefravær som viser at her er mye ugjort med tanke på å forebygge gjennom ledelse og arbeidsmiljø og få til en åpen dialog om utfordringene.

Er det enkeltpersoner og sykemeldte som har behov for støtte i prosessen med å styrke seg selv og gå videre etter arbeidsrelatert belastning, er jeg en trygg samtalepartner med mye kompetanse på dette feltet.

delicious | digg | reddit | facebook | technorati | stumbleupon | savetheurl