Velkommen

 

Det er ikke lenger rart å være opptatt av nærvær i eget liv, søke mening og være opptatt av miljøvern. Trendene i Norge viser at flere mennesker søker innover i seg selv, ønsker lavere tempo og redusere  krav om kommersialisering i samfunnet og forventningspress om å være vellykket.

Jeg startet Exonero i 2005 med fokus på helhet og personlig livsbalanse. Vår fysiske helse er i nær forbindelse med vårt livssyn, personlige verdierarki, vår psykiske helse og hvordan vi lever vårt liv. Alle mennesker er unike og befinner seg et sted på sin livsvei som kan være forskjellig fra andre.

På livsveien er jeg opptatt av å hjelpe andre med å forbedre psykososial velferd som et gode alle bør ha del i, for det representerer trygghet og forutsetninger for trivsel og arbeidshelsa over tid. Ikke alltid er det så lett å ta valgene som må til for å sikre seg selv god psyksosial velferd. Man kan være usikker i forhold til eget mot, vilje, personlige verdier og motivasjon, og man kan være usikker på forutsetningene for hvordan få brukt og videreutvikle sine evner i livet. Jeg mener psykososial velferd derfor bør være et mål særlig i arbeidslivet og ledelse, fordi det bedrer omdømmet for arbeidsplassen og gir god arbeidshelse for de ansatte når de får bruke sine evner og ressurser. Psykosykososial velferd gir dessuten en gevinst med kreativitet og utvikling i relasjoner, eller som ressurs i ledelse og enkeltmennesket selv.

delicious | digg | reddit | facebook | technorati | stumbleupon | savetheurl