Slipp kreativiteten løs!

IB FacebookLitt kreativitet får meg til å stresse ned. Kan anbefales på det varmeste! Kreativitet gir luft og skaper nye rom som føles lysere i mørke tider. Jeg erfarer at kreativitet løser opp i indre spenninger . Kreativitet gir nye perspektiver, ny læring og innsikt, ja kort og godt en godfølelse og håp om nye muligheter.

Man trenger ikke flere forsøk og mer forskning for å forstå den helbredende effekten av kreativitet! I dag verdsettes heldigvis kreativitet blant annet som en del av helsevesenets behandlingssystem. Både musikk , tegning, maling osv fungerer som terapi, og det virker frigjørende for glede og helsa!

Med slik god erfaring av kreativitet: Hvorfor kan man da ikke slippe til kreative krefter også på andre samfunnsområder der det virkelig er behov for en oppfriskende behandling? Det man trenger er bare en modig stat og modige ledere som sier JA, og våger å gi kreative personer større frihet  og rammer til å prøve noe nytt og teste ut ideer.

Dessverre foregår det en  ekskludering av kreative personer – som naturlig nok gjennom sin kreativitet har evne til å bevege seg utenfor boksen. Vi har vel nok av fastlåste situasjoner i samfunnet som kunne hatt godt av å teste ut noen kreative ideer som går utenfor de vanlige opptråkkede sporene.  Vi har ikke lenger råd til å ha så stort frafall fra videregående skole, til å ha det høyeste sykefraværet innen OECD landene og så mange personer på uføretrygd.  Det er behov for inkludering av den kreative menneskelige ressursen, men i stedet blir de satt på sidelinjen og ekskludert som følge av et rigid regelregime.

Det er etter mitt syn mye mindre behov for eksperter og deres  utvalg i arbeidet med å fornye samfunnet. Politikere og myndighetspersoner må klippe over en del av båndene de har til slike ekspertråd, og bli flinkere til å hente inn råd fra folk utenfor. Jada, noen politikere er veldig flinke til å lytte. Det skal de ha. Men det må noe mer til enn det: MOT til å eksperimentere og å teste ut noe som man på forhånd ikke helt kan forutsi resultatet av. Jeg kunne ønske at noen politikere våget dette, for eksempel innen sykefraværsarbeid: Ta tak i realitetene bak frafall fra skole og arbeidsliv, ikke bare utvikle et nytt regelregime som ikke beveger seg i dybden av problemet.

Dessverre er det altfor mange  kreative,  iderike personer som opplever ekskludering bare fordi de besitter en  annerledeskapasitet. Menneskelig spontanitet er en energi som ikke kan konserveres, den må VERDSETTES ! Spontanitet er ensbetydende med vilje til å leve, til å skape og til å prøve noe nytt. Akkurat det vi trenger å ta i bruk for å løse de samfunnsutfordringene vi har.  Derfor er det synd at så mange ikke får rammer og betingelser til å bruke sin kreativitet fordi regler stopper dem.

Det er FOR  strenge krav knyttet til nyskapning eller utprøving av ny virksomhet. Det er så mange «forbud» å forholde seg til. Slik blir mange ideer kvalt før de kommer så langt som til behandling i systemet. I dette skjemaveldet er det så mange krav til «form» av man mister helt motet.  Hva som gis oppmerksomhet, hvilke forskningstemaer som er interessante, hva man gir penger til av nyetableringer innen næringsliv eller prosjekter er det også føringer og sterk styring av. Dette har jeg prøvd selv.

I dag er det i stor grad ekspertene som får innflytelse og påvirkning på viktige samfunnsarenaer. For å endre på dette må man for det første utvikle et system som fanger opp kreative annerledesressurser i samfunnet. For det andre må myndighetene ha mot til å teste ut nye kreative ideer. Det krever at det må utvikles en kultur for å tåle og akseptere den risikoen dette representerer. Slik jeg ser det så kan man vinne mer på det, enn å fortsette i samme løp som nå. Det er dessverre altfor mange kreative personer med annerledeskapasitet  som er satt på sidenlinjen som  sykemeldt, ekskludert og ufør. Slipp heller kreativiteten løs.

delicious | digg | reddit | facebook | technorati | stumbleupon | savetheurl
Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Inkluderende arbeidsliv, Next practice, Sykefravær

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*