Spirituelle verdier

Humlen 0055Spirituelle verdier handler om å være i kontakt med egen individualitet og egenart, og ta i bruk disse ressurser for å dele med andre mennesker. Spirituelle verdier gir inspirasjon, og trygghet til å skape noe originalt. Spirituelle verdier medvirker også til at innholdet av det man gjør, gir en god følelse av mål og mening. Det er ikke først og fremst de «riktige eller aksepterte handlingene» som uttrykker spirituelle verdier, men at det man gjør har en forankring i sjel.

Bevisstgjøring av spirituelle verdier

En utfordring for dagens samfunn slik jeg ser det er å reetablere spirituelle verdier slik at de blir mer virksomme innenfor politikk, næringsliv og ledelse. De spirituelle verdiene må synliggjøres gjennom den identitet man skaper gjennom kommunikasjon, opptreden og det man står for.

Bevisstgjøring av spirituelle verdier går igjennom aksept, og gjennom å bli møtt for det man gir uttrykk for innenfra seg selv. Spirituelle verdier er i overensstemmelse med det naturlige og gir en god følelse. Det er når man opplever seg selv som en meningsfull del av helheten, om det er sammen med andre mennesker, dyr, naturen og universet selv.

Spirituelle verdier er i samsvar med grunnleggende menneskelig natur, og de gir oss en god følelse. Her er de verdiene som jeg føler er nærmest i samsvar med dette:

  • Tillit: Fordi det gir innsikt til å se at alle begivenheter og møter med andre kan føre til utvikling.
  • Respekt og toleranse: Fordi alle mennesker er likeverdige, uavhengig av situasjon og ståsted til enhver tid.
  • Ærlighet: Fordi det er en måte å unngå konflikt, først med seg selv, men også andre. Å stå for noe, er et uttrykk for integritet. Det gir andre en følelse av trygghet, når man viser andre hvem man er.

EtikkEtikk har største betydning i samhandling mellom mennesker. Etikk er normgivende i samhandling med kunder, og  et grunnlag for forbedring og utvikling av mine egne tjenester. Dersom jeg opplever dilemmaer, er etikk og verdier viktige kjøreregler for styring, når det er påkrevet å ta vanskelige valg.

I den etiske prosessen og samhandling med kunder, har jeg fokus på planlegging, gjennomføring, vurdering og utsjekking av avvik i kvalitetsutviklingsarbeidet. Kvalitetssikring og evaluering av mine tjenester er en viktig del av den dialogen jeg har med kunder

delicious | digg | reddit | facebook | technorati | stumbleupon | savetheurl