Med spesialistambisjoner på utvikling av psykososial velferd.

Psykososial velferd er en viktig ressurs dersom folk blir syke. Forskning viser for eksempel at et godt forhold mellom familiemedlemmene er avgjørende for at pårørende skal holde ut rollen som omsorgsgiver

Psykososial velferd er også av stor betydning for at unge mennesker skal få anledning til å bruke sine evner, komme seg frem – og  få muligheter. Psykososial velferd representerer dessuten en trygghet og grunnleggende forutsetninger for arbeidshelsa over tid.
delicious | digg | reddit | facebook | technorati | stumbleupon | savetheurl